Annnulatievoorwaarden

Zowel inschrijvingen als annuleringen dienen ofwel schriftelijk (ter attentie van 4 plus, Peter Benoitstraat 4, 9100 Sint-Niklaas) of per mail (info@4plus.be) ingediend worden.

Annulering sessies rugacademie door 4 plus:

Indien de opleiding wegens een tekort aan inschrijvingen niet kan doorgaan zal het volledig bedrag van het betaald inschrijvingsgeld teruggestort worden.

Annulering sessies rugacademie door patiënt:

Bij annulering van een inschrijving door de patiënt gelden volgende maatregelen:

  • Het gestorte bedrag voor een sessie aan de rugacademie blijft gedurende 12 maand beschikbaar voor de opstart van een sessie. Daarna vervalt de mogelijkheid om in te stappen zonder opnieuw een betaling uit te voeren.
  • Een patiënt kan de opleiding volledig stopzetten wanneer hij dat wenst, zonder enige bijkomende financiële verplichtingen voor beide partijen als gevolg.
  • Er is m.a.w. geen verhaal tot recuperatie mogelijk voor sommen die reeds zijn gestort aan 4 plus BV. 
  • In uitzonderlijke gevallen (bv. zware ziekte of handicap, overlijden, lang verblijf van de patiënt in het  buitenland) kan 4plus BV over een mogelijke terugbetaling beslissen.