Over mijn specialisaties

Ik voorzie de diagnostiek en behandeling van kinderen met taal-, leer-, en articulatiestoornissen. Daarnaast sta ik in voor de behandeling en bijkomende diagnostiek van volwassenen met neurologische spraak-, taal- en slikstoornissen.

Heeft u volgende klachten? Dan kan u bij mij terecht

Merkt u dat uw kind in vergelijking met leeftijdsgenootjes langzamer, anders of helemaal niet ontwikkelt op gebied van spraak en taal dan kan u bij mij terecht voor een logopedisch onderzoek en daaropvolgende behandeling.

Of heeft u moeite met het spreken, door het niet kunnen vinden van de juiste woorden, moeilijkheden met het vormen van woorden en zin, verzwakking van de articulatie, etc. en bijkomende slikproblemen dan kan een logopedische behandeling gestart worden.

Meer specifiek kan je als patiënt bij mij terecht voor de diagnose en behandeling van volgende stoornissen:

  • Leerstoornissen
  • Taalontwikkelingsstoornissen
  • Articulatiestoornissen
  • Neurologische spraak-, taal- en slikstoornissen: dysartrie, afasie, orale/verbale apraxie en dysfagie
  • Stemstoornissen

Werktijden

Maandag en donderdag: 10u – 14u Dinsdag en woensdag: 12u – 20u Vrijdag: 12u – 18u

Duur consultaties

Afhankelijk van de leeftijd van de patiënt en de ernst van de stoornis duurt een behandeling 30 minuten of 60 minuten.

Tarief

Het tarief dat opgelegd is door het RIZIV (tarievenlijst beschikbaar in de wachtzaal).

Rani van der Sanden

Logopedist

Bij het maken van een eerste afspraak (kennismaking) kiest u altijd voor een afspraak van 60 minuten. Wat de therapieduur betreft, wordt dit best op voorhand gecommuniceerd met de logopediste.

Specialisaties

Logopedie

Meer informatie